| 

Accesibilidad

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils 

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web resulta parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 aconseguint el nivell AA previst per la normativa a causa de les excepcions i/o falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018

 • En algunes pàgines, part del contingut no textual que es presenta a l'usuari, no té una alternativa textual que compleix el mateix propòsit [Criteri de Conformitat 1.1.1]
 • En determinades pàgines no existeix una audiodescripció per al contingut de vídeo gravat que permeti a una persona invident conèixer el seu contingut [Criteri de Conformitat 1.2.3]
 • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Criteri de Conformitat 1.3.1]
 • En alguns formularis, no s'identifica el propòsit dels camps d'introducció de dades. [Criteri de Conformitat 1.3.5]
 • En alguna pàgina, el contrast d'alguns elements amb el fons perquè les persones amb baixa visió puguin llegir el contingut, és insuficient. [Criteri de Conformitat 1.4.1 , 1.4.3 i 1.4.11]
 • Podrien existir alguns elements d'interacció inaccessibles a través del teclat. [Criteri de Conformitat 2.1.1]
 • En algunes pàgines existeixen components amb un moviment automàtic que no disposa d'un element per a pausar. [Criteri de Conformitat 2.2.2]
 • Els usuaris poden interactuar mitjançant el teclat, navegar seqüencialment pel contingut, però la informació pot no trobar-se en l'ordre correcte. [Criteri de Conformitat 2.4.3]
 • En navegar per algunes pàgines, la indicació del focus del teclat és insuficient. [Criteri de Conformitat 2.4.7]
 • En algunes pàgines, poden existir formularis que no permeten per part dels usuaris la revisió de les dades abans de ser enviats [Criteri de Conformitat 3.3.4]
 • En els portals poguessin existir continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d'idioma. [Criteri de Conformitat 3.1.2]

Càrrega desproporcionada

 • No aplica

El contingut següent no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Podrien existir mapes i vídeos incrustats des de serveis desenvolupats per tercers, que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat i no estan sota el nostre control.
 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells si ho compleixin. Per això, actualment estem en procés de millora de la pàgina web, amb la finalitat d'adaptar-se als criteris normatius.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el , amb conformitat del nivell AA de les WCAG 2.0.

La preparació s'ha realitzat mitjançant una autoavaluació manual dels requisits de la norma UNE-EN 301-549:2019.

Última revisió de la declaració:

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte o trucant al telèfon que apareix en aquesta web.

Pot presentar

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4 o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri corresponent, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Consulta'ns la teva idea sense compromís

  TINC UNA IDEA
  Salomo Interiors, S.L.
  Mobleria i Botiga de Mobles a Mida a Tarragona (Salomó)
  INFORMACIÓ
  Icono UbicaciónEXPOSICIO:
  Passeig de l'estació, 14 - 43885 - Salomó (Tarragona)
  Icono UbicaciónFABRICACIO:
  C/ del Nord, 25, 43885 - Salomó
  (Tarragona)
  Teléfono977 62 90 86
  Produeix ilatina
  Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU
  logos ayuda Kit Digital